Ny side om et emne

Denne side er oprettet ved at vælge Tilføj – ny side. Når den er udgivet, ligger den i databasen, men der er ikke henvist til den, så en besøgende vil ikke kunne finde den. Når man udgiver, dukker link til siden op. dette kan så kopieres og indsættes ved at markere en tekstbid og vælge tilføj link. Den kan også knyttes til et billede