Pressemeddelelse fra Forfattere ser grønt i forbindelse med risiko for fængsling af to klimaaktivister 30.08.23

To klimaaktivister er blandt vor tids største helte

To klimaaktivister fra Extinction Rebellion har flere gange udmærket sig. I 2021 kravlede de op i træer på Amager Fælled for at beskytte disse mod en forestående motorsavsmassakre. De blev imidlertid fjernet af politiet og sigtet, om end sigtelsen blev frafaldet.

Samme år surrede de sig fast til en stålkonstruktion over Langebro i København for at sætte fokus på de politiske magthaveres uansvarlige klimapolitik. Igen fjernede politiet dem. Og den 29. september 2022 blev de idømt en bødestraf.

Men politiet var ikke tilfreds. De ankede dommen til landsretten for at få straffet de to klimaaktivister med frihedsberøvelse. Og i dag, den 30. august, skal de to klimaaktivister i Østre Landsret, hvor de risikerer at blive idømt to-tre måneders fængsel.

Skulle det ske, vil det være første gang i Danmark, at en domstol idømmer fængsel til folk, der ved hjælp af fredelig civil ulydighed forsøger at forsvare vores børn og andre arter mod en politik og en samfundskurs, der ikke blot truer deres trivsel, men i værste fald deres overlevelse.

Retssagen er altså af stor principiel betydning for dansk klimaaktivisme.


Forbilleder og forbrydere

Imens viser nye undersøgelser, at EU giver 1.200 gange mere i offentlig støtte til produktionen af animalske fødevarer end til plantebaserede fødevarer, og at G20-landene, der rummer verdens største økonomier, i 2022 gav godt 9.000 milliarder kroner til kul, olie og gas; et beløb, der er mere end fire gange så stort som i 2021.

Selv om der er bjerge af videnskabelig evidens, der dokumenterer, at vores kolossale forbrug af animalske fødevarer og olie, kul og gas er hovedårsager til den globale klimakrise og biodiversitetskrise, bliver disse aktiviteter alligevel beskyttet af vores politiske magthavere, loven og politiet.

Det er den omvendte verden. Situationen er et åbenlyst eksempel på, at det er lovbryderne, de to klimaaktivister, der moralsk set er forbillederne, og at det er lovgiverne og deres forlængede arme, der moralsk set er forbryderne.

Den norske professor i filosofi Arne Johan Vetlesen har stillet følgende spørgsmål i kølvandet på en stigende kriminalisering af ikkevoldelige klimaaktivister, der finder sted i dag:

»Måske man skal være et barn for at stille det oplagte spørgsmål: Hvorfor er det ikke den fare, som den fossile industri udgør, som myndighederne advarer imod? Hvorfor er det ikke her, at skaden – ødelæggelserne, volden – lokaliseres, og at de ansvarlige identificeres og sanktioneres? Hvorfor er det i stedet dem, som ytrer modstand mod den trussel mod mennesker og natur, som den fossile industri, ifølge videnskabelige rapporter, fortsætter med at forårsage i stadig større omfang, der betragtes og behandles som ’farlige’ for samfundet og dets interesser og værdier? Er ikke den måde, som fare og skader forstås på, fuldstændig vendt på hovedet?«

FN’s generalsekretær, António Guterres, har beskrevet sagen på denne vis: »Klimaaktivister bliver undertiden fremstillet som farlige radikale. Men de virkeligt farlige radikale er de lande, der forøger produktionen af fossile brændsler.«


Falliterklæring for systemet

Hvis de to klimaaktivister bliver idømt fængselsstraf i Østre Landsret i dag, vil det være en moralsk falliterklæring for det danske retssystem. De to klimaaktivister kan derimod ikke tabe retssagen uanset dens udfald, for de har både videnskaben og den moralske ret på deres side. Og det kan også være magt.

Hvis Østre Landsret idømmer dem frihedsberøvelse, skaber den uundgåeligt samvittighedsfanger og martyrer. Og der er mange historiske eksempler på, at sådanne kan afstedkomme endnu mere modstand mod magtparnasset og rekruttere og stålsætte endnu flere oprørere. Den grønne oprørsbevægelse i Danmark kan altså ende med at blive udvidet og styrket, hvis de to klimaaktivister skal bag lås og slå.

Misforstå os ikke. Selvfølgelig bør klimaaktivisters fredelige handlinger ikke være en forbrydelse, der straffes med fængsel, men skulle det ske, er sagen ikke tabt. Måske tværtimod.

Én ting er sikkert.

De to klimaaktivister er blandt vor tids største helte. Hvor de fleste har dukket nakken, har de modigt stillet sig frem i klimakampens frontlinje. Og der er næppe tvivl om, at vores børn – og det gælder også politiets børn – vil ende med at takke klimaaktivisterne. Derimod vil de med fuld ret kunne fordømme dem, der kortsigtet og snæversynet beskytter et samfundssystem, der i stigende grad truer deres basale livsbetingelser.

Mød op til demonstration foran Østre Landsret i dag, onsdag den 30. august klokken 12, og vis din støtte til de to klimahelte.