Afgørelse i sagen om nedtagningen af vores ”ulydige” bannerpoesi

 

Af dramatiker Gritt Uldall-Jessen, København den 21. oktober 2022

 

Her følger afgørelsen i sagen om politiets nedtagning af Forfattere ser grønt og Kunstnere Ser Grønt! ´s bannere ved Frederiksholms Kanal den 6. maj 2022 til demonstrationen Vendepunktet. Vi indgav en klage – i samarbejde med Sirius advokater- til Københavns Politi over dette forhold.

 

Den 10. okt. ´22 skriver Københavns Politi følgende til vores advokat fra Sirius Advokater I/S, Marc Malmbak Stounberg:

”Du har gjort gældende, at politiet ikke havde hjemmel til indgrebet, som udgjorde et uhjemlet indgreb i ytringsfriheden og forsamlingsfriheden i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og grundloven.”

Københavns Politi begrunder nedtagelsen af vores bannere med den med deres ord ”hektiske” aktivitet, der foregik i fm. demonstrationen Vendepunktet af Extinction Rebellion, bl.a. afspærringen af samtlige 9 broer ind til Slotsholmen, og med, at der ikke var tilstrækkeligt med politipersonale tilstede, hvorfor bannerne i den forbindelse ved en fejl blev nedtaget. Men da politiet blev gjort opmærksom på fejlen, blev bannerne afleveret tilbage.

 

Her refereres der til, da vi fulgte efter politiet og stillede krav om at få vores bannere tilbage.

 

”Københavns Politi er imidlertid enig i, at der ikke var hjemmel til nedtagelsen af de bannere, som denne klage omhandler, idet denne del af demonstrationen ikke udgjorde en fare eller betydelig forstyrrelse af den offentlige orden. Nedtagelsen af bannerne skete således ved en fejl fra politiets side. Københavns Politi skal derfor beklage, at demonstranterne fra Kunstnere Ser Grønt og Forfattere Ser Grønt blev forhindret i at ytre sig via de nedtagne bannere i den pågældende periode. Københavns Politi finder dog anledning til at bemærke, at Københavns Politi hurtigt erkendte fejlen og tilbageleverede bannerne til de pågældende demonstranter, således at det uberettigede indgreb alene havde en varighed af ca. 30 minutter.”

 

Forfattere ser grønt og Kunstnere Ser Grønt! har i fællesskab, efter denne afgørelse fra politiets side, besluttet ikke at foretage sig yderligere i sagen.