Silja Henderson læser højt på Klimafolkemødet i Middelfart, d. 2. sep, 2022

Alexandra Moltke-Johansen synger på Klimafolkemødet i Middelfart, d. 2. sep, 2022

Signe Kierkegaard Cain læser op på Klimafolkemødet i Middelfart, d. 2. sep, 2022

Jens-André Herbener læser op på Klimafolkemødet i Middelfart, d. 2. sep, 2022

Signe Vad læser op på Klimafolkemødet i Middelfart, d. 2. sep, 2022

Bannere til VENDEPUNKTET, klimaoprøret forår 2022. Forfattet og fremstillet af Forfattere ser grønt og Kunstnere ser grønt

Alexandra Moltke Johansen, Cut for climate, hår- og sorgaktion foran Klimaministeriet, oktober 2021

Shëkufe Tadayoni Heiberg, Cut for climate, hår- og sorgaktion foran Klimaministeriet, oktober 2021

“Pengene vokser på træerne” (2013), kortfilm af Gritt Uldall-Jessen. Som mælkebøtte-krop samt VoiceOver/monolog: Rosa Sand Michelsen, skuespiller. VoiceOver/interview: Bente Hessellund Andersen, NOAH.