Befri Jorden

Aktionsdage: 28. april og 12. maj (og introdage inden – følg med her for flere datoer)

Føler du frygt, vrede eller håbløshed over verdens og naturens fremtid? 😓 Slut dig til os, omsæt dine følelser til handling, og hjælp os med at befri jorden! 🌾 Alle kan deltage. Den 28. april gør vi oprør med bl.a. fredelige vejblokader, en lovlig demo og en vild have 🌱 ved Christiansborg i København. Vi gør det for at presse regeringen til at bøje sig for vores simple krav om mere beskyttet natur og omlægning af industrielt landbrug i Danmark. Hvis politikerne stadig ikke gør det mest åbenlyst nødvendige, vender vi tilbage og gør oprør igen 12. maj. Hvis de til gengæld har taget sig sammen og sat gang i vores krav, holder vi fest i stedet for. 🥳

HVAD KAN DU GØRE ALLEREDE NU?
Del eventet her og invitér alle du kender! Vi skal være rigtig mange for at kunne lykkes. 🥳 Inden aktionen kan du holde øje med Extinction Rebellions Facebook-side eller hjemmeside (https://xrdk.org/dk/events/), hvor vi inviterer til mobiliseringsaktioner, bannermaling, kostumelavning, osv. 🧑‍🎨 Eller bare duk op til et intromøde eller fællesmøde, hvor vi kan hjælpe dig med at finde din rolle i oprøret. Hvis du gerne vil lave civil ulydighed, er det en god idé at deltage i en træning i ikke-voldelig civil ulydighed inden. Møder og træninger bliver også annonceret på vores hjemmeside og Facebook-side.

HVORDAN KAN DU VÆRE MED?
På selve dagen (28. april) kan du dukke op og hjælpe med at skabe den vilde have, deltage i vejblokader, være med til det lovlige protest, eller bare støtte op med din tilstedeværelse. ☺️ Der bliver lavet civil ulydighed – dvs. at nogen af os vil bryde loven for at øge opmærksomheden omkring aktionen. Men der er brug for mange former for deltagelse. 💪 Derfor kan der også være mange, der holder sig inden for loven og ikke løber nogen risiko for at blive arresteret. Info om den 12. maj vil blive postet på vores facebook-side, xrdk.org og dukop.dk.

GØR LANDBRUGSJORD TIL VILD NATUR!
Mindst 30 procent af Danmark skal være beskyttet natur, og det industrielle
dyrelandbrug skal omlægges, for at vi overhovedet har en chance for at undgå totalt klima- og naturkollaps. Derfor kræver vi at regeringen som absolut minimum:
🌳 Beslutter at opkøbe og omlægge landbrug og skovareal indtil 30% af Danmarks areal er beskyttet natur.
🌳 Stopper banker og pengeinstitutters nye lån til industrielt dyrelandbrug.
🌳 Forbyder pesticider i landbruget.

HVORFOR GØR VI OPRØR?
Vi står i et kollaps af vores klima, vores økosystemer og i sidste ende vores civilisation. Selvom vi kun har set de allerførste konsekvenser, er der allerede millioner af mennesker, der har fået ødelagt deres liv af klimakrisen. Danmark er det mest opdyrkede land i verden, og det animalske landbrug står for over 40 % af Danmarks indenlandske udledninger af klimagasser. Samtidigt er naturen blevet hugget sønder og sammen. Den bliver forgiftet og fortrængt så meget, at der er startet en masseuddøen – en uddøen af det net af liv, vi selv er en del af. 🐝

Medunderskrivere på krav: Greenpeace, Bedsteforældrenes Klimaaktion, Den Grønne Ungdomsbevægelse, Global Aktion, Folkets Klimamarch, Landsforeningen mod svinefabrikker, Arternes Ambassade København, Animal Rebellion Denmark, Det Fælles Bedste, Dansere Ser Grønt, Kunstnere ser grønt, Forfattere ser grønt, Becoming Species, Klima-Karavanen, Anarkistiske Studerende, Internationale Socialister.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *